Македонски квалитет 2022

Слога Пром, го доби престижното признание „Македонски квалитет 2022“ што го доделува Сојузот на стопански комори на Македонија под покровителство на претседателот нa државата.
Нашата мисија, нашите приоритети и нашата стратешка определба, како и посветното работење на истите, беше препознаено од комисијата, што нѐ прави особено горди и мотивирани во континуитет да придонесуваме за позитивна промена во општеството и преку нашите производи да го промовираме најдобриот македонски квалитет.

https://slogainternational.com