Македонски квалитет 2022

Слога Пром, го доби престижното признание „Македонски квалитет 2022“ што го доделува Сојузот на стопански комори на Македонија под покровителство на претседателот нa државата.Нашата мисија, нашите приоритети и нашата стратешка определба, како иповеќе